kptny

ເປັນຕົວແທນ

ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດສາກົນ, ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຊອກຫາຕົວແທນ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີປະສົບການໃນການຂາຍອຸປະກອນຫຼືທ່ານມີທີມທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການຫລັງການຂາຍ, ຍິນດີຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ.